0

WAAROM DEZE STICHTING

Missie en Visie van Stichting Broodnodig
Stichting Broodnodig is erop gericht praktijkopleidingen te verzorgen voor mensen met een beperking en die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn, worden specifieke methodieken ontwikkeld en worden opleidingen en werkervaringstrajecten geprofessionaliseerd.

Stichting Broodnodig biedt in samenwerking met het Elde College in Schijndel de mogelijkheid om een bijzonder scholingstraject te volgen dat resulteert in een regulier diploma horeca assistent MBO niveau 1 of diploma KAS en BAS. De opleidingen zijn voor de mensen om vanuit de basis door te stromen naar een hogere trede op de participatieladder; De hoogste trede op de participatieladder is een reguliere betaalde baan.

Met haar activiteiten levert de Stichting Broodnodig een grote bijdrage in het kader van S(ocial) R(eturn) O(n) I(nvestment). De kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt worden vergroot. Hoewel re-integratie niet tot de hoofddoelstellingen van de Stichting Broodnodig behoort worden mensen die de opleiding met goed gevolg hebben afgesloten zo mogelijk geplaatst in dienstverbanden bij andere instellingen.

Meerjarenbeleidsplan
Stichting Broodnodig stelde een meerjarenbeleidsplan op met de naam "Iedereen werkt mee, iedereen leert mee". Klik hier voor het volledige meerjarenbeleidsplan.