0

JAARVERSLAG 2017-ISO

Op deze pagina vindt u het jaarverslag 2017 van Stichting Broodnodig.
Vanwege het 10-jarig jubileum organiseerde Stichting Broodnodig in oktober 2014 een symposium voor relaties en medewerkers. Thema van dit symposium "Iedereen werkt mee". Het thema van dit symposium duidde op het recht dat iedereen heeft om te werken maar ook op de grote veranderingen in de zorg.


Op 25 mei 2018 veranderde de privacywetgeving in Nederland. Stichting Broodnodig maakte hiervoor een verwerkersovereenkomst.

ISO 9001
Sinds 4 mei 2016 is Stichting Broodnodig ISO 2008 gecertificeerd. De certificering geldt voor het toepassingsgebied:
  • Aanbieden van woonbegeleiding
  • Opleiding en arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt