0

HOME

De Stichting Broodnodig is een ideële stichting die zich ten doel stelt het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en / of het bieden van arbeidsmatige dagbesteding. Hiervoor werd in eerste instantie nauw samen gewerkt met lunchroom Broodje Apart. Dit betekent dat de opleidingen worden gegeven in de echte werkomgeving van een lunchroom. Dat deze manier van werken effectief is gebleken mag worden afgeleid uit het feit dat een grote groep deelnemers inmiddels een diploma heeft behaald. 

Vanwege het succes van deze formule is het werkterrein van de Stichting uitgebreid. Er worden diensten verleend in maaltijd- en cateringservice en een specialiteitenhuis. Voor wat betreft de financiële mogelijkheden is de Stichting Broodnodig sterk afhankelijk van de persoonsgebonden budgetten die de mensen ontvangen voor hun dagbesteding. Het beleid ten aanzien de persoonsgebonden budgetten is sterk aan verandering onderhevig. Dit maakt het meer dan ooit noodzakelijk de strategie van de Stichting Broodnodig te herijken. Om het jaarverslag 2016 te bekijken klik hier.